Prehistòria i història antiga de Padria (Meilogu, Sardenya)

| juny 1, 2009

Padria, protegida a oest per les muntanyes de Sant Josep, Sant Pere i Sant Pau, es troba al marge sudoccidental de la regió del Lugodoro-Meilogu, dominada pel massis del Monte Minerva. És un dels pobles més antics de l’illa, situat a les terres fèrtils de la gran vall del Temo i els seus afluents. Hi [...]