La tomba de gegants Su Cuaddu è Nixias, al poble de Lunamatrona

| setembre 24, 2009

Les Tombes de Gegants són els monuments funeraris característics de la civilització nuràgica, tombes col.lectives que podien contenir un gran nombre d’inhumacions. Es composen d’una llarga cambra funerària que acaba amb un àbside i que es troba coberta amb lloses de pedra disposades horitzontalment. L’element més espectacular és sens dubte la façana, al centre de [...]